Introducé of lid worden

Heeft u belangstelling gekregen voor Cuisine Culinaire Zaanstad en wilt u wel eens kennis maken met onze vereniging dan bestaat er de mogelijkheid om als introduce te komen koken bij een van onze kringen. Dat kan via een van onze leden die u introduceert of door een aanmelding via het contactformulier.

Om als gast eens mee te koken betaalt men € 50,00 per avond. Tijdens dit  “gast koken” maakt u kennis met de leden van de groep en met de gang van zaken. Na twee keer koken moet de keuze door de gastkoker en de chef van de kring gemaakt worden of de gastkoker definitief lid wil worden van Cuisine Culinair Zaanstad. Voorwaarde is wel dat er in de betreffende kring ruimte is. Zo niet dan kan er gekeken worden of er plek in een andere kring is en anders kan het kandidaat-lid op de wachtlijst geplaatst worden. Eenmaal lid geworden dient het nieuwe lid de kokskleding van de vereniging aan te schaffen.  Dit gaat via een vast persoon binnen de vereniging. Het lid dient zich verder te houden aan hetgeen in het Huishoudelijk Reglement vermeld staat

Inschrijfformulier CCZ
Ondergetekende verklaart zich hierbij akkoord met de Algemene Voorwaarden 2005 van Vereniging Cuisine Culinaire Zaanstad en geeft zich op als lid van Vereniging Cuisine Culinaire Zaanstad.